Kommunala Pensionärsrådet - KPR

Uppdaterades: 05 februari 2017

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan kommunens Vård- och omsorgsutskott och företrädare för pensionärsorganisationer.

Pensionärsrådet arbetar för att äldrefrågor skall uppmärksammas i kommunen. Pensionärsrådet ger pensionärer en större delaktighet och möjlighet att kunna påverka kommunens insatser.

SPF Seniorerna Ankarets representanter i KPR är:

Kenneth Wallmark 070-302 71 41, e-post kennethwallmark@gmail.com
Carin Birgersson 0493-51058, 073-040 41 61, e-post cbirgersson@gmx.com
Ersättare
Lars Edvin Magnusson 0123-125 45, 070-352 92 89, e-post l.e.m@telia.com 

Protokoll från Kommunala pensionärsrådet publiceras inte på Valdemarsviks kommuns hemsida. Kontakta nämndsekreterare Dennis Gidlund, tel 0123-191 00, för att ta del av protokollen.

Läs SPF Seniorerna Ankarets yttrande över kommunens Boutredning, författad av vår KPR-representant Kenneth Wallmark.

Publicerades: 24 oktober 2016 Uppdaterades: 05 februari 2017