Ny Ordförande vald Kenneth Wallmark

Uppdaterades: 24 oktober 2020

Nya medlemsmöter har tillkommit : sekreterare Eva Andersson Kassör som tidigare Monika Kryger ledamöter Monika Andersson Som tidigare Nisse Karlsson Lars-Edvin Magnusson

  • Styrelsen

 Antalet medlemmar för året :167 varav 12st nya 

Föreningen har haft 10 st månadsträffar varav 8 st iValdemarsvik församlingshem, 1 i Gryts bygdegård och en i Tryserum,Ekbacken

22 jan mån.möt i Ringarums värdshus .Information av sjukgymnast och arbetsterapeut. Måltid och lotteri.

12 febr årsmöte.Försmlingshemmmet. Janne Frisk underhöll.

9 april församlinshemmet. Ulf Hjulström talar om Kuba och visade bilder.                                                                                                 14 maj månadsmöte. Församlingshemmet.Madde och Arne sjöng och spelade.

6 juni. Nationaldagen. PR för föreningen på Gränäs. Korvförsäljning  som inbringade ordentligt tillskott i kassan.

12.10. Sept.Tryserum Ekbacken .Reseinformation av resebyrå.Kenneth kåsera om sin bok om seglatser.

13.25.sep. Studiebesök Nordic Brass i Gusum.Rundvandring och information .

14.8.okt. Gryt. Utfrågning av 2 lokalpolitiker .Uppskattad buffe.

15.12. Nov.Föramlingshemmet författarinnan Wik kåserar om dialekter.

16.10.Dec.Församlinshemmet . Musikalisk underhållning .julbord.

Övtiga aktiviteter. Studiecirkel om kost och motion i 2 omgångar vår och höst ,leddes av Kenneth Vallmark. 

Studiecirkel om Lybeck och Hamburg avslutades med resa. 

Föreningen deltog i resa till Stockholm för att se musikalen så som i en himmel.

Under året har Akaret genom ett antal skrivelse försökt påverka kommunen i olika frågor som berör oss pensionärer.Tyvärr med magert resultat.

 

 

Publicerades: 21 februari 2019 Uppdaterades: 24 oktober 2020