Om föreningen

Vi är ca 215 medlemmar i SPF Seniorerna Askersund.

SPF Seniorerna Askersund är en lokalförening inom SPF:s Örebrodistrikt som omfattar sammanlagt 27 lokalföreningar.

Medlemmarna i lokalföreningen är i de flesta fall bosatta i Askersunds kommun. Den som bor på annan ort och vill bli medlem är också hjärtligt välkommen.

Vår verksamhetsidé är att verka för en ökad gemenskap och att stimulera till både fysiska och psykiska aktiviteter samt att även ge förströelse och förkovran. Vi tillvaratar även medlemmarnas intressen i viktiga samhällsärenden såväl lokalt som riksomfattande.

SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer. Såväl ålderspensionärer som yngre avtalspensionärer är välkomna i vår gemenskap. Den som är gift eller sammanboende med medlem kan även bli medlem i föreningen.

Vi har möjlighet att även påverka kommunen genom KPR (Kommunala PensionärsRådet) där vi har en representant. Se under fliken KPR-nytt!

Tredje måndagen i varje månad (utom juni och juli) träffas vi på Klockarbacken vid kyrkan. Det blir föredrag och/eller underhållning samt aktuell information från styrelsen. Mötet avslutas med fika och lotteri.

Under vår och höst gör vi kortare och längre utflykter till intressanta platser. Vintertid arrangerar vi studiecirklar i samverkan med Vuxenskolan och håller igång en liten sånggrupp. Sommartid samlas vi när vädret tillåter på tisdagar kl 10 och spelar boule i Strandparken. De hurtiga går stavgång ½ till 1 timma varje måndag kl 10.

Föreningens stadgar
Stadgarna för SPF Seniorerna Askersund kan laddas ned här.