Lindbomossen

Promenaden kring Lindbomossen den 17 maj 2021