Årsmötet den 16 augusti 2021

Scenen är hembygdsgården. Ordf. Gunnar Parkrans och sekr. Lisbeth Boo. Bl a Brita Weiner avtackas då hon avgick ur styrelsen efter många år. Bilder från Ulla Brånn.