Introduktion till internet

Lär dig mer om internet i Internetstiftelsens guide

Internetstiftelsen har en pedagogisk guide "Introduktion till internet för äldre" där du lär dig att dra nytta av nätets många möjligheter. Följ den här länken till guiden eller läs boken i PDF-filen.