Egen e-postadress

Vi har nu en egen e-postadress för kontakt med föreningen

SPF Seniorerna har nu en egen e-postadress. Adressen är inte kopplad till viss person utan är föreningens brevlåda för e-post. Den kan användas både av föreningens medlemmar och av externa kontakter.

Framöver kommer den att användas för alla typer av kontakter med föreningen, t.ex. anmälningar till aktiviteter och evenemang. Införandet sker successivt, och det kommer att framgå av inbjudningar och kallelser att det är vår nya e-postadress som ska användas.

Vår nya adress är
askersund@spfseniorerna.se