Funktionärer

Jan-Eric Carlsson

Trafik

Lars Edborg

Webbredaktör,Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Bengt Ekvall

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU,Data

Ylva Ekvall

Läkemedelsansvarig,Folkhälsa/Friskvård

Birger Johansson

Trafik

Margit Jonsson

Folkhälsa/Friskvård

Birgitta Sigfridsson

Utbildning,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Lena Axelsson

Valberedning

Gunnel Jonsson

Valberedning ordförande

Conny Tarenius

Valberedning

Birgitta Isaksson

Medlemsregisteransvarig CU