Med flotte påSaljen

Börje tar oss med på en fin tur på Saljen.