SPF-kören

Kom med och sjung med oss så snart pandemin tillåter!

SPF-kören

En grupp sångglada medlemmar bildade under år 2013 en sånggrupp. Efter ett tag tog man mod till sig och kallade sig Skirö-Alseda SPF-kör. Under åren har antalet medlemmar varierat men hållit sig kring ca 16 - 18 personer. I körpärmen finns nu fler än 100 olika sångtexter som kören övat in och uppfört. Kören framträder på SPFs månadsträffar, i kyrkan, på Emmagården och Österliden och även vid andra evenemang såsom vid gökottan på Skeagärdet och när någon ber oss att komma.
Kören övar regelbundet vår -och hösttermin och övningarna genomförs som studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Ledare för kören är Birgitta Sigfridsson och Göran Axeland.
Du som gillar att sjunga - kom med oss i vår kör! Att sjunga är friskvård!
Kontakta Birgitta när du vill sjunga med i kören!