Februari årsmötet

Årsmötet 2020 äger rum onsdagen 26 februari kl. 13.00 i PRO-lokalen.