Årsmötet 2019

Årsmötet äger rum onsdagen den 27 februari kl. 13.00 i PRO-lokalen.