Om föreningen

1939 bildades Sveriges Folkpensionärers Riksförbund SPRF som senare blev SPF. SPF Seniorerna är en politisk och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som har rätt till pension i Sverige, oavsett ålder.

SPF Seniorerna Odensala firade 30 år 2016
För 30 år sedan år 1986 väcktes tanken på att bilda en egen SPF-förening i Odensala. (Ösds SPF bildades ca 1974 och Frösö SPF 1984).
När föreningen startade var många av medlemmarna aktiva i föreningen för att få den att fungera. Man har bytt lokal flera ggr från Odensala-kyrkan – Pingstkyrkan – Pelarsalen och sedan till EFS.
Hjördis Backman blev den första ordföranden och satt kvar i 10 år 1986 – 1996. Medlemsantalet hade då fördubblats och stigit till 103 medlemmar.
Beryl Oginder tog sedan över klubban och satt som ordf. i 2 år – 1998.
Inga-Maj Granqvist blev sedan ordf. och satt kvar i 12 år – 2010. Medlemsantalet var då ca 200. 
Efter Inga-Maj tog Marianne Hedman (Hjördis dotter) över som ordf. år 2010. Att en mor och en dotter är med i samma seniorförening är nog ganska ovanligt. 
Vid årsmötet 2017 tog Ville Fredriksson över ordförandeklubban och tackade för sig vid årsmötet i februari 2022.
Till ny ordförande valdes Angela Alverlind, medlemsantalet var då c:a 140.

Vi har möten andra måndagen i varje månad och mötena börjar som regel kl. 13.00.
SPF Odensala har ca 140 medlemmar.

Som medlem i SPF Odensala kan Du också delta i andra SPF-föreningars verksamheter. Vill Du veta mera om dessa aktiviteter ta kontakt med någon i styrelsen.