Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Britt-Inger Persson

Styrelsen ordförande, Styrelsen ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Sven-Olof Nydahl

Styrelsen vice ordförande, Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Märta Marianne Sundin

Styrelsen sekreterare

Personbilden är ej tillgänglig.

Inger Ogemar

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Hildegun Forslund

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Staffan Persson

Styrelsen ledamot