Om dataskyddsförordningen

Den nya EU-gemensamma Dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018.

Den nya dataskyddsförordningen ersätter den tidigare Personuppgiftslagen PUL.

Här kan den intresserade läsa mer:

Datainspektionens information