Referat från månadsmötet den 18 mars och info om ny aktivitet

Hemsidan har uppdaterats med ett referat från månadsmötet den 18 mars.
Se fliken Referat.

Hemsidan har även uppdaterats med information om nästa månadsmöte den 15
Se fliken Aktiviteter