Information om månadsmötet den 22 jan

Vi får lyssna till information om kollektivtrafiken, aktuella studircirklar och kommunala pensionärdsrådet.

Se Detaljerad information om månadsmötet under fliken Aktiviteter