Referat från resan den 29 juni

Referatet från resan till Borgvattnet, Skyttmon och Mårdsjön finns nu på hemsidan,
Se fliken Referat.