Information från styrelsen

Informationsbrev från styrelsen finns att läsa på hemsidan.
Kan även läsas här