Månadsmöte den 19 sept

Information om månadsmötet den 19 sept finns nu på föreningens hemsida, flik "Aktiviteter"