Funktionärer

Personbilden är ej tillgänglig.

Bendikt Andersson

Digitaliseringsombud, Medlemsregisteransvarig, Webbredaktör, Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Personbilden är ej tillgänglig.

Anders Nilsson

Medlemsregisteransvarig, Digitaliseringsombud, Webbredaktör

Personbilden är ej tillgänglig.

Astrid Lönn Jern

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Margareta Runnsäter

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Karl Gunnar Olsson

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Anna Lisa Göransson

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Monica Norum Jonsson

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Siv Persson

Valberedning