Om föreningen

SPF HÅRKANDALEN, namnet kommer av älven Hårkan, som har sina källor i Norge och rinner ner till Indalsälven i Lit.

Föreningen har sitt upptagningsområde i bygderna runt älven ner tlll Edsforsen nerströms Föllinge, i Föllinge, Laxsjö och Hotagens f.d Församlingar

  • Föllinge-Persson

SPF Hårkandalen
- pensionärsföreningen som värnar om din värdefulla tid.
Vi är en aktiv förening som är öppen för ALLA och vår målsättning är att främja den sociala gemenskapen bland våra medlemmar.