Bli medlem

Som medlem i SPF Seniorerna stödjer du inte bara arbetet för bättre villkor för de äldre i samhället, det ger dig också möjlighet att delta i aktiviteter anordnade av din lokala förening, samt ta del av erbjudanden från våra samarbetspartners.

Alla som har rätt till pension av något slag, samt den som är gift eller sambo med en medlem, kan bli medlem i SPF Seniorerna. Medlemskapet gäller från den dag medlemsavgiften är betald.


Medlemskapet kostar mellan 150 och 350 kronor per år. Avgiften varierar mellan föreningarna. Fyll i nedanstående formulär för att göra en intresseanmälan till SPF Seniorerna. Ditt medlemskap börjar gälla när du betalt medlemsavgiften.


Medlemsförsäkring


Du som är ny medlem och
• fyllt 60 år men inte 70 år och är bosatt och folkbokförd i Sverige anmäls genom ditt medlemskap automatiskt av SPF Seniorerna till medlemsförsäkringen (s.k. reservationsanslutning). De första tre månaderna är kostnadsfria. Du kommer att få mer information i ett brev från Skandia. Om du är nöjd med försäkringsskyddet behöver du inte göra någonting och börjar då betala din försäkring efter den kostnadsfria perioden. Medlemsförsäkringen är frivillig och du har möjlighet att tacka nej till fortsatt försäkringsskydd efter de tre kostnadsfria månaderna.


• inte fyllt 60 år eller fyllt 70 år och är bosatt och folkbokförd i Sverige kommer att få ett erbjudande om att teckna olycksfallsförsäkring från Skandia. De första tre månaderna är kostnadsfria.


Klicka här för information om SPF Seniorernas hantering av personuppgifter
Närmaste förening föreslås via ditt postnummer
 
 
Årlig medlemsavgift: 250,00kr
Ingen förening matchade på ditt postnummer