Aktiviteter inom föreningen

Varje månad arrangeras någon aktivitet  och någon gång under verksamhetsåret försöker vi anordna någon resa för medlemmarna.
Aktuella aktiviteter och eventuell resa framgår av programbladet som skickas ut till medlemmarna (se fliken Programblad)