Program

Uppdaterades: 01 mars 2021

Program för våren 2021

Under våren 2021 har vi förslag på följande program.

Årsmöte
Enligt vår  tidigare kallelse till årsmöte  skulle detta äga rum den 24 februari i Elektronens lokal men det kan på grund av direktiv från FHM samt SPF inte genomföras som planerat. Styrelsen har därför beslutat skjuta på mötet till en senare tidpunkt och då eventuellt utomhus av tidigare nämnda skäl.
Ny kallelse kommer att sändas ut på hemsidan, via mail samt aviseras i Norra Halland under "Det Händer".

 

Månadsträffar på Elektronen
kl. 14 00. Entré 60 kr inkl. förtäring.

Anmälan senast fredag före träffen till Ingrid, 072-547 31 88.

24 mars och 28 april
Kommer inte att kunna genomföras på grund av den rådande pandemin. Styrelsen överväger om vi kan genomföra mötena senare i höst med de tidigare  förslagna programmen.

 

Våravslutning 26 maj
Utflykten till Isbolaget på Donsö, där vi äter lunch och njuter av försommarvädret senareläggs. Nytt besked kommer beroende på utvecklingen och besked från FHM.

Aktiviteter
Kommer att tas upp så snart det är möjligt beroende på Corona-läget.
Kontakter:
Boule Margot Stålby, 076-041 12 49
Bowling Kerstin Sellman, 073-963 44 95
Canasta Ingrid Karlsson, 072-547 31 88
Pubträffar Kristina Westberg, 073-553 00 25
Datakurs Börje Gunnarsson, 070-741 44 09
Tipspromenader Karin Barkman, 073-552 01 54

Resor
Vi samarbetar med Fjäre Resetjänst, som är ansvariga för våra resor. Närmaste tiden är inga resor inbokade, förutom våravslutningen på Donsö. Vi återkommer naturligtvis så snart vi får möjlighet att starta upp resandet igen.

 

Råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten  

På grund av de rekommendationer som framgår av länken ovan har styrelsen med sorg i hjärtat beslutat inställa alla månadsträffar  denna vår.

Våra utomhusaktiviteter påverkas dock inte.

Naturligtvis ser vi fram emot att läget snart ska förbättras så att vi kan återgå till normal verksamhet igen.

Vi hoppas att vi har våra medlemmars förståelse för våra beslut i detta svåra läge.

 

 

 

 

 

 

Publicerades: 16 augusti 2020 Uppdaterades: 01 mars 2021