Polisen informerar

Uppdaterades: 10 november 2020

Låt inte lura dig

I pressen kan man dagligen läsa om att antalet olika bedrägerier speciellt mot äldre ökar i högre grad. Bedragarna är ofta mycket skickliga och framstår som seriösa representanter för verkliga företag och myndigheter.

Därför har nedanstående material tagits fram för att hjälpa till att förhindra dessa typer av brott

Utbildningsmaterialet Försök inte lura mig, som polisen tagit fram tillsammans med oss i Brottsofferjouren Sverige, PRO och SPF Seniorerna har blivit en samtalsserie på UR Play:

https://urplay.se/program/218887-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig-romans-och-investeringsbedragerier

I samtalsserien Försök inte lura mig samtalar tidigare SVT-profilen Marianne Rundström med brottsoffer som delar med sig av sina erfarenheter av bedrägerier. Medverkar gör också polisen, en psykoterapeut och en brottsofferstödjare från Brottsofferjouren med sina erfarenheter och perspektiv på vad som händer när vi drabbas av dessa brott. Avsnitten berör romans- och investeringsbedrägerier, bedrägerier i hemmet samt telefonbedrägerier.

Serien produceras av UR Samtiden i samverkan med Polismyndigheten och baseras på det prisbelönta brottsförebyggande mötespaketet Försök inte lura mig.

Produktionen syftar till att nå de digitalt svaga och att visa att vi alla kan drabbas samt att minska skammen för den som drabbats.Grundmaterialet som har använts har tagits fram av polisen tillsammans med PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och Brottsofferjouren och finns att läsa mer om här:

https://www.brottsofferjouren.se/hjalp-och-stod/forsok-inte-lura-mig/

Planen idag ser ut som att Kunskapskanalen även kommer att sända de tre delarna av Försök inte lura mig som repriser.

Publicerades: 19 oktober 2020 Uppdaterades: 10 november 2020