Aktuellt från webredaktionen

Uppdaterades: 10 november 2020

Styrelsen har ordet

Hej!
I vår förening, SPF Seniorerna Kungsbacka, är vi idag 589 medlemmar och det här gäller alla medlemmar.
Det är viktigt att Du känner dig nöjd med ditt medlemskap och våra aktiviteter. Därför är det angeläget att få reda på vad Du tycker är intressant och viktigt och vill ha med i vårt programutbud framöver.
Kontakta gärna:
Björn Tisén, 070-529 26 97 eller Nils Sundin, 072-311 15 91 som är våra programansvariga.

Vi behöver även personer som vill hjälpa till i föreningen med olika insatser och uppdrag.
Kontakta i så fall:
Åke Olsson, 070-628 25 01, olake@telia.com.
eller
Kristina Westberg, 073-553 00 25, kris.westberg@yahoo.se.

Styrelsen

Publicerades: 18 december 2018 Uppdaterades: 10 november 2020