Styrelsen

Personbilden är ej tillgänglig.

Göran Waldt

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Margareta Tidell

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Agneta Johansson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Roland Larsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anna-Greta Almqvist Nilsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ulla Holmqvist Äng

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Waldt

Styrelsen vice kassör