Aktiviter

Hösten 2020

  • Vi spelar boule varje fredag kl 13.00 till ca15.30 ute på Almedalens boulebanor .Vid regn inställt. Medtag kaffekorg
  • Stavgång/Promenad måndag och Torsdag 08.30 .Samling Kalkungnen på Galgberget
  • Gympa ute onsdag 10.00 vid "Skidbacken" vid Jungmansgatan
  • Vi spelar boule varje fredag kl 13.00 till ca15.30 ute på Almedalens boulebanor .Vid regn inställt. Medtag kaffekorg
  • Stavgång/Promenad måndag och Torsdag 08.30 .Samling Kalkungnen på Galgberget
  • Gympa ute onsdag 10.00 vid "Skidbacken" vid Jungmansgatan

SPF Seniorerna Wisborg

Program våren 2020

Onsdagen 5 februari    Årsmöte Kölens kvarterslokal på Styrmansgatan.
Kl. 13.30
                                    Kaffekommitte Handarbetsgruppen

Onsdagen 4 mars       Månadsmöte Kölens kvarterslokal på Styrmansgatan.
Kl. 13.30                     " Att leva med synnedsättning." Information
                                   av Gösta Karlsson från de synskadades
                                   förening.

                                   Kaffekommitte Boulegruppen

Onsdagen 8 april        Påsklunch Kölens kvarterslokal på Styrmansgatan.
Kl. 12.30                     Sång och musik med Benny Jansson och
                                   Eva Leijon.
                                   Anmälan.

                                   Kommitte Styrelsen

Torsdagen 7 maj         Studiebesök Imse Vimse. Textilprodukter för miljö,
Kl. 13.30                      plånbok och hälsa.

Torsdagen 28 maj        Lunch Plats. Se under tidningens pensionärsmöten.

? juni                           Bussutflykt Planeras

Torsdagen 9 juli           Grillträff Högklint
Kl.13.30

Månadslotteri och andra lotterier som tidigare.


Anmälan till Lisbeth Hansson tel. 36021.