Aktiviter

Aktiviter

  • Vi spelar boule varje fredag kl 13.00 till ca15.30 ute på Almedalens boulebanor .Vid regn inställt. Medtag kaffekorg
  • Stavgång/Promenad måndag och Torsdag 08.30 .Samling Kalkungnen på Galgberget
  • Gympa ute onsdag 10.00 vid "Skidbacken" vid Jungmansgatan
  • Vi spelar boule varje fredag kl 13.00 till ca15.30 ute på Almedalens boulebanor .Vid regn inställt. Medtag kaffekorg
  • Stavgång/Promenad måndag och Torsdag 08.30 .Samling Kalkungnen på Galgberget
  • Gympa ute onsdag 10.00 vid "Skidbacken" vid Jungmansgatan

SPF Seniorerna Wisborg

Aktiviterter under Hösten 2021

 Fredag kl 13.00   Boule  Kontaktpersoner Gerd Larsson 0498-29 98 92 och Rolf Johansson 070-309 65 68

 Måndag och Torsdag kl 08.30  Start 13/9   Stavgång Norr                                                 Samling Kalkungnen Vid Galgberget                                                                                    Kontakt person Gunvor Sundgren tel. 0498-21 85 12

Måndag kl 13.00         Sygrupp Start 20/9                                                           Kontaktperson Lisbeth Hansson Tel 0498-360 21

Onsdag kl 10.00          Gymnastik   Start 15/9   Mastens kvarterslokal Styrmansgatan                                                Kontaktperson Barbro Håkansson Tel 0498-26 43 73

Onsdag kl 13.00          Motionsdans Start 15/9. OBS!!! Ny Lokal Mastens kvarterslokal på Styrmansgatan                                                                                             .Kontaktperson Agneta Johansson tel 070-571 99 25

Vi har även Bräus (kortspel) Kontakta Gunnel bengtsson 0498- 21 57 34 för närmare information

Välkomna

Med hälsningar

Styrelsen

SPF Seniorerna Wisborg