Aktiviter

Välkomna att delta i våra aktiviteter under 2024
Styrelsen
SPF Seniorerna Wisborg

  • Vi spelar boule varje fredag kl 13.00 till ca15.30 ute på Almedalens boulebanor .
  • Stavgång/Promenad måndag och Torsdag 08.30 .Samling Kalkungnen på Galgberget
  • Gympa ute onsdag 10.00 vid "Skidbacken" vid Jungmansgatan. OBS! Vilande.
  • Vi spelar boule varje fredag kl 13.00 till ca15.30 ute på Almedalens boulebanor .
  • Stavgång/Promenad måndag och Torsdag 08.30 .Samling Kalkungnen på Galgberget
  • Gympa ute onsdag 10.00 vid "Skidbacken" vid Jungmansgatan. OBS! Vilande.

SPF Seniorerna Wisborg 2024

Aktiviterter

Varannan Måndag kl 13.00 Bräus ,Lindens kvarters lokal Visborgsgatan. Kontakt person Giullan Thörnvall 070-321 13 87

                          _________________

Måndag och onsdagdag kl 08.30  Stavgång Norr Samling Kalkungnen vid Galgberget.

Kontakt person Gudrun Borg 070-271 90 40

                          ___________________

Måndag kl 13.00        Handarbetsgrupp     Kontaktperson Lisbeth Hansson Tel 0498-360 21

                          ____________________

Torsdag kl 10.00         Balans och rörelse gympa    Förens kvarterslokal Jungmansgatan    Vilande

                         ______________________

Torsdagar kl 13.00          Motionsdans  Kvarterslokalen Fören på                                   Jungmansgatan. Kontaktperson Agneta Johasson tel 070-571 99 25

                           ______________________

Fredag kl 13.00        Boule  Kontaktpersoner

Gerd Larsson 073-630 44 04  och Rolf Johansson 070-309 65 68

                           ______________________

Med hälsningar

Styrelsem

SPF Seniorerna Wisborg