Aktiviter

  • Vi spelar boule varje fredag kl 13.00 till ca15.30 ute på Almedalens boulebanor .Vid regn inställt. Medtag kaffekorg
  • Stavgång/Promenad måndag och Torsdag 08.30 .Samling Kalkungnen på Galgberget
  • Gympa ute onsdag 10.00 vid "Skidbacken" vid Jungmansgatan
  • Vi spelar boule varje fredag kl 13.00 till ca15.30 ute på Almedalens boulebanor .Vid regn inställt. Medtag kaffekorg
  • Stavgång/Promenad måndag och Torsdag 08.30 .Samling Kalkungnen på Galgberget
  • Gympa ute onsdag 10.00 vid "Skidbacken" vid Jungmansgatan

SPF Seniorerna Wisborg

Aktiviterter

 Måndag och Torsdag kl 08.30      Stavgång Norr Samling Kalkungnen Vid Galgberget                                                        Kontakt person Gudrun Borg 070-271 90 40

Måndag kl 13.00         Sygrupp     Kontaktperson Lisbeth Hansson Tel 0498-360 21

Onsdag kl 10.00          Gymnastik    Mastens kvarterslokal Styrmansgatan                                                Kontaktperson Barbro Håkansson Tel 0498-26 43 73

Onsdag kl 12.30          Motionsdans  OBS!!! Ny lokal. Kvarterslokalen Masten på                                 Styrmansgatan. Kontaktperson Agneta Johasson tel 070-571 99 25

Fredag kl 13.00        Boule  Kontaktpersoner Gerd Larsson 0498-29 98  och                                           Rolf Johansson 070-309 65 68

Vi har även Bräus (kortspel) Kontakta Gunnel Bengtsson 0498- 21 57 34 för närmare information

Välkomna

Med hälsningar

Styrelsen

SPF Seniorerna Wisborg