Tips i den digitala världen

Använd mobil och dator.

NIX. 
Skriv www,nixtelefon.org i adressfältet. Här kan du "nixa" ditt telefonnummer (fast och/eller mobilt) för att slippa oönskade försäljningssamtal mm. eller ring 077-2280000 från den telefon du vill NIXA - dvs förbjuda obehöriga försäljningssamtal.

DATOR
På post- och telestyrelsens hemsida finns digitalhjälpen, som ger bra vägledning och tips.
Gå in på www.pts.se och skriv: digitalhjälpen i rutan.