Årsmöte

Protokoll Årsmöte 2020

Protokoll fört vid årsmöte med SPF Seniorerna Wisborg 2020-02-05 i Kölens kvarterslokal på Styrmansgatan.

Närvarande 36 medlemmar.

& 1. Ordförande Inga-Britt Gustafsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
Parentation hölls över de medlemmar som avlidit under år 2019. Orvokki Yttergren, Inga Allvin, Sten Gustafsson, Maj Ekman, Anna- Lisa Eneqvist, Christer Wennström, Annemarie Bonnevier, Rut Eriksson Bergman, Lennart Brunnkvist. Ljus tändes för var och en och första versen på "Härlig är jorden" sjöngs

& 2. Till funktionärer för mötet valdes:
Ordförande Hans Klintbom
Sekreterare Gunnel Pettersson
Justerare / rösträknare Görel Johansson, Eva Lönngren Pressreferent Gunnel Pettersson.

& 3. Mötet förklarades i laga ordning utlyst.

& 4. Föredragningslistan fastställdes.

& 5. Verksamhetsberättelsen för 2019 gicks igenom och godkändes likaså den ekonomiska berättelsen.

& 6. Revisionsberättelsen gicks igenom och godkändes. Likaså balans och resultaträkning.

& 7. Styrelsen beviljades den föreslagna ansvarsfriheten.

& 8. Beslöts att styrelsearvodet blir oförändrat 5000 kronor att fördela inom sig. Reseersättning 18.50 kr. / mil och övriga utlägg ersätts som tidigare.

& 9. Den presenterade planen för verksamhet och budget för 2020 godkändes.

& 10. Förbundet har meddelat att årsavgiften blir oförändrad 250 kronor.

& 11. Fastställdes att antalet ledamöter i styrelsen blir oförändrat 7 stycken.

& 12. Till ordförande för 2020 valdes Maud Hägerstrand nyval 1 år.

& 13. Till ledamöter valdes :
Inga-Britt Gustafsson nyval 2 år
Gudrun Borg nyval 2 år
Susanne Hansson nyval 2 år Kvarstår i styrelsen ( 1 år kvar ) :
Agneta Johansson
Lisbeth Hansson
Birgit Stengård

& 14. Till revisorer valdes Lars Klintstad omval, Eva Lönngren nyval, Lennart Pettersson nyval. Samtliga valda på 1 år.

& 15. Val av ombud till distriktsårsmötet hänsköts till styrelsen.

& 16 . Till funktionärer för 1 år valdes:
Hemsidesansvarig Agneta Johansson nyval
Mötesvärd / värdinna Lilian Pettersson omval, Lennart Pettersson omval
Resekommitte Lennart Pettersson omval
Görel Johansson nyval
Gunnel Pettersson nyval

Kontaktpersoner i aktivitetsgrupperna valda på 1 år
Motionsdans Gunnel Pettersson omval, Agneta Johansson omval
Boule Gerd Larsson omval, Rolf Johansson omval
Målar/pysselgrupp Ulla-Britha Berglund nyval
Stavgång Söder vakant
Stavgång Norr Gunvor Sundgren omval
Gymnastik Lillemor Bendelin omval, Barbro Håkansson omval
Kortspel (bräus) Ulla-Britha Berglund omval, Gunnel Bengtsson omval Sygrupp Lisbeth Hansson omval, Birgitta Annas Andreasson omval

& 17. Till valberedning för 1 år valdes Barbro Håkansson, Gerd Larsson, Görel Johansson.

& 18. Beträffande lokalfrågan meddelade Inga-Britt Gustafsson att vårens möteslokal kommer att vara den nuvarande. Nackdelen här är att högtalarutrustning saknas. Styrelsen jobbar vidare med lokalfrågan.

& 19. Dagens ordförande avslutade förhandlingarna och överlämnade klubban.
De avgående ledamöterna Anita Axelsson och Gunnel Pettersson avtackades.
Kaffe med smörgåsar och tårta serverades. Lotter såldes och vinster fördelades. Månadslotteriet vanns av Gudrun Borg. Svaren på dagens klurighet redovisades och vår nyvalda ordförande avslutade mötet innan vi bildade kamratring och sjöng "Nu går sista visan".

Dag som ovan

Sekreterare Ordförande

Gunnel Pettersson Hans Klintbom

Justerat Justerat

Görel Johansson Eva Lönngren