Kontakta oss

Uppdaterades: 22 oktober 2020
--todo--

Birgitta Axelsson

Webbredaktör,Resor

--todo--

Meijt Bergeå

Resor

--todo--

Birger Grusell

Utbildning,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Inger Henriks

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Olof Johansson

Valberedning

--todo--

Hans Otto Jönsson

Revisor

--todo--

Bengt Källberg

Trafik

--todo--

Karin Körnings-Simes

Revisor

--todo--

Anita Roslund

Väntjänst

--todo--

Per-Åke Roslund

Webbredaktör,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Ulf Torsell

Valberedning

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 22 oktober 2020