Personuppgifter

Uppdaterades: 27 januari 2017

SPF hantering av personuppgifter

De personuppgifter, exempelvis namn, personnummer, kön, adress, e-postadress och telefonnummer som du lämnar till SPF Seniorerna är en förutsättningför att SPF Seniorerna ska kunna uppfylla sina åtaganden och behandla dina personuppgifter i syfte att skicka ut relevant information, frågor och erbjudanden till dig. SPF Seniorerna behandlar även dina uppgifter för att leverera medlemstidningen  Senioren med eventuella bilagor.

SPF Seniorerena är peronuppgiftsansvarig i enlighet med PersonUppgiftsLagen, PUL och alla personuppgifter som lämnas in behandlas i enlighet med PUL. Detta innebär bland annat att SPF inte kommer att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Genom att du lämnar dina personuppgifter enligt ovan godkänner du att SPF Seniorerna lagrar och behandlar dessa för angivna ändamål. För att kunna hålla dina personuppgifter korrekta är det viktigt att du kompletterar och uppdaterar dina uppgifter kontinuerligt.

Du har rätt att kostnadsfritt få del av de personuppgifter som vi har registrerade om dig samt att begära att felaktiga eller irrelevanta uppgifter raderas eller rättas.

Publicerades: 27 januari 2017 Uppdaterades: 27 januari 2017