Protokoll från 2016 11 och framåt

Här kan du läsa protokoll från möte i KPR