SPF Viken 40 år

Uppdaterades: 10 mars 2019
  • Från v.: Carl-Fredrik Quirin, ordf. 1979-1993, Gunnar Åslund, v.ordf. 1988-1990, Lars Björklund, som varit verksam i Bohusdistriktets styrelse och centralstyrelsen samt Bertil Olsson, som varit verksam i Bohusdistriktet. Bilden tagen vid SPF Vikens 20-årsjubileum den 15 april 1999

Den 12 januari 1979 beslöts att bilda en lokalavdelning av SFRF (Sveriges folkpensionärers riksförbund) i Uddevalla.

Grundare var Carl-Fredrik Quirin och Lars Björklund

Tjugo personer deltog i det första mötet. En interimsstyrelse bestående av fem personer utsågs:

Carl-Fredrik Quirin, ordf.
Lars Björklund
Henry Segerfeldt
Widar Heldmer
Judith Jonsson

Dåvarande distriksordföranden i SFRF, Erik Larsson, redogjorde för föreningens ändamål och verksamhet.

Årsavgiften beslutades till 20 kronor/medlem.

Vid ett sammanträde den 20 februari 1979, där 16 personer deltog, beslöts att föreningen skulle heta Pensionärsföreningen Viken av SFRF. År 1986 ändrades namnet till SPF Viken. Nu är namnet SPF Seniorerna Viken.

Följande personer invaldes i den första styrelsen:

Carl-Fredrik Quirin
Judith Jonsson
Stig Torgé
Ruth Berndtsson
Gunnar Dahlnäs
Suppleanter:
David Herbo
Henry Segerfeldt
Widar Heldmer

Vid ett styrelsemöte den 13 maj 1986 meddelades att Fritidsnämnden kostnadsfritt
skulle tillhandahålla expeditionslokal på Rakan,

Våra ordförande genom åren:

1979-1993 Carl-Fredrik Quirin
1994-1995 Sture Johansson
1996-1999 Ulf Hagman
2000-2002 Gunborg Klingwall
2003-2009 Bo Bröjer
2010-2015 Stig Axelsson
2016-2017 Thomas Lindell
2018- Roger Johansson

Viken har haft många trevliga aktiviteter genom åren.

8 oktober 1987 grundade Elvi och Bror Jonson en sångkör som blev mycket uppskattad.
Elvi ledde kören i alla år fram till år 2003 då hon p.g.a. sjukdom tvingades sluta. Kören är fortfarande aktiv och framträder bl.a. på Bohusläns museum två gånger om året.

 

Publicerades: 10 mars 2019 Uppdaterades: 10 mars 2019