Kontakt

Uppdaterades: 16 augusti 2018

Kontaktuppgifter till SPF Seniorerna Viken

Södertullsgatan 8, 451 40 Uddevalla. 0522-34425. Expeditionen öppen måndag, onsdag och fredag klockan 10 - 12.

Ordförande Roger Johansson, roger.spfviken@telia.com, 070-5096210.


Vice ordförande Maud Jacobsson, 073-5568074.


Sekreterare Gunvor Fredriksson, 073-8420103.


Kassör Marieanne Anderson, 070-9418001.


Ledamot i KPR Ove Claesson, 0522-16513


Webbredaktör Barbro Johansson, barbro.johansson25@outlook.com, 070-4927774.

Publicerades: 16 augusti 2018 Uppdaterades: 16 augusti 2018