SPF Viken Uddevalla

Uppdaterades: 10 mars 2019

Uddevallas största SPF-förening

  • Vikens styrelse, från vänster Gunvor Fredriksson, sekreterare, Marieanne Anderson, kassör, Roger Johansson, ordförande, Maud Jacobsson, vice ordförande, Arne Leonardsson, ledamot, Barbro Johansson, ledamot, och Thomas Lindell, ledamot.

Föreningen har viktiga sociala uppgifter, men också en väsentlig roll att som en av föreningarna i vårt förbund arbeta med välfärdsfrågor som berör äldre.

Med föredrag, sång, musik och annan social samvaro uppstår trevlig gemenskap. Boule, bowling, gymnastik, körsång och annat ger möjlighet till stimulerande aktiviteter.

Lägg till dessa aktiviteter de studie-, kultur- och nöjesresor vi gör. Det finns något för de flesta.

Pensionsfrågor blir allt viktigare. Den ekonomiskt utsatta situation många pensionärer lever i börjar uppmärksammas och en politisk debatt om pensionssystemet och beskattningen av pensionärer är i tilltagande. Här har SPF viktiga uppgifter, som drivs centralt och regionalt.

För genomförandet av många av vår förenings aktiviteter har vi ett gott samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

I kommunpolitiken efterlyses ofta behovet av föryngring. Det är naturligtvis sant, men inte hela sanningen. Behovet av erfarenhet ska inte underskattas. Aktiva äldre har kunskap, erfarenhet och tid. Viktiga tillgångar för demokratin.

Välkomna att ta del av SPF Seniorerna Vikens utbud!

Publicerades: 25 april 2018 Uppdaterades: 10 mars 2019