Om föreningen

Uppdaterades: 22 september 2019

Intro: Fyllt 60 men inte 70 år. Inte fyllt 60 eller 70 år. Som ny medlem i SPF Seniorerna omfattas du av ett förskydd, dvs. ett kostnadsfritt försäkringsskydd, som gäller i 3 månader från det att du registrerats i SPF Seniorernas centrala medlemsregister. Du omfattas under förutsättning att du vid anslutningen: är bosatt och folkbokförd i Sverige, inte tidigare varit medlem i SPF Seniorerna, inte är inskriven för vård vid sjukhus eller annan vårdinrättning eller vårdas utanför sjukhus/vårdinrättning men genom dess försorg (gäller enbart för livförsäkringen). Förskyddet omfattar: Olycksfallsförsäkring – gäller för alla  Livförsäkring 1 prisbasbelopp – gäller enbart för ny medlem som fyllt 60 men inte 70 år. Under förskyddstiden har du möjlighet att ansluta dig till SPF Seniorernas medlemsförsäkring. Din ålder vid inträdet i SPF Seniorerna avgör på vilket sätt anslutning till försäkringen kan göras. Fyllt 60 år men inte 70 år » Inte fyllt 60 år eller fyllt 70 år »

Publicerades: 01 februari 2019 Uppdaterades: 22 september 2019