Studiecirklar

Uppdaterades: 08 februari 2021

Du är välkommen till våra studiecirklar våren 2021. Tyvärr råder fortfarande samma restriktioner beträffande Corona epedemin varför vi får återkomma när så är lämpligt.

Publicerades: 04 januari 2018 Uppdaterades: 08 februari 2021