Inbjudan Webbinarium

Inbjudan Webbinarium I lust och nöd - Om att vårda sin partner i hemmet.
Tisdagen den 10 maj kl. 14-16 Klicka på länken sist i inbjudan.

Vi vill under rubriken Tillsammans mindre ensam synliggöra anhöriga och deras insatser och den ofrivilliga ensamhet som kan drabba dem samt det stöd och den hjälp de kan få.
Medverkande:

Susanne Rolfner Suvanto, möjliggörare, projektledare NKA: Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Julia Charleson, Kanslichef och Anette Karlsson, verksamhetsansvarig Anhöriglinjen, Anhörigas Riksförbund

Lisa Schjelde och Helena Holmberg, projektledare, Bräcke diakoni

Kerstin Segesten, professor i vårdvetenskap, SPF Seniorerna Göteborg

Irén Bråsth, anhörig

Vi kommer bland annat att ta upp följande teman:Vad innebär anhöriga? Vilka är det? Hur många finns det?
Dilemmat, en komplex situation att vårda sin partner i hemmet. Hur frivilligt är det?

Ensamhet i tvåsamheten och Ensamhet i vårdandet.

”Opratat”, om ofrivillig ensamhet, sorg och våld.

Egna resurser och samhällets.

Vad finns det för hjälp och stöd?

Att ta emot hjälp.

Vilka är och vad kan och gör NKA: Nationellt kompetenscenter anhöriga, Anhörigas riksförbund, Bräcke diakoni och SPF Seniorerna?Filmerna: Rollförändringen - När din partner blir i behov av vård och stöd och Oxytocin – om må bra hormonets viktiga påverkan på oss, kommer att visas.