Studiecirklar

Studiecirklar 2024

Studiecirklar 2024

I samarbete med Vuxenskolan 

Föreningen erbjuder en variation av cirklar- några har lång tradition - några har kommit till successivt de senaste åren. Cirklarna koncentreras, med vissa undantag, till måndagar och tisdagar.

Vi stickar, verkar, broderar mm.  
Måndag i SPF lokalen kl. 10.00 varannan vecka (udda vecka)                                                                        Ledare: Anna-Lena Holmfrid                                                             

Qi Gong Medicinsk.
Tisdagar i SPF lokalen, kl. 8:45-9;45 varje vecka.
Ledare: Gun-Britt Engström och Birgitta Vikström Berglund
                                                      
Samtalscafé
Samtal kring aktuella händelser.
Tisdagar i SPF lokalen kl. 10.00-11.00
Ledare: Birgitta Vikström Berglund m.fl.

Vävning
Tisdag kl.11:00 och även andra dagar i SPF-lokalen
Ledare: Gun-Britt Engström och Eva Kälverud

Läsecirkel  udda veckor kl 11-12:30
Ledare: Anna.Britta Öjemar och Maria Westerlund-Numan

Stavgång/ Vandring i Råneås historia
Varje tisdag med start från lokalen kl 8:30-10:00
Ledare: Raymond Engström

Konstcirkel Karl-Axel Holmfrid berättar om konstnärer från Råneå och dess omgivning.                     Cirkeln är avslutad men vi hoppas på en fortsättning i någon form.