Om föreningen

SPF Seniorerna Råneå står för: Se nedan

  • Tillvarata, främja och verka för medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.
  • Verka för att medlemmarnas erfarenheter och kunskaper tillvaratas i samhället i samspel med yngre generationer.
  • Lämna information i samhällsfrågor som berör medlemmarna.
  • Främja studier och annan kulturell verksamhet.
  • Främja friskvård och i övrigt verka för god livskvalitet.


Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag.   
Den som är gift eller sambo med medlem kan utan att själv ha denna rätt beviljas medlemskap.                                                                                                    

Beviljat medlemskap gäller i enbart en SPF-förening.  Årsavgiften är 250 kronor. 

Medlemskapet gäller från den dag avgiften är betald.

Kom tilll vår lokal på Kängsövägen 19; Råneå, för att umgås med oss. Vi träffas på tisdag förmiddag från kl. 10.00 och fikar tillsammans.