Styrelsen från september 2020- februari 2021

Styrelse för SPF seniorerna Råneå

Informationen kunde inte hämtas.

 Ordförande Kjell Hjelm tel 070-690 92 75;

 Vice ordförande Raymond Engström tel 070-528 00 95; 

 Kassaförvaltare Kerstin Eriksson tel 070-647 32 01;

 Sekreterare Birgit Wikström tel 070-549 53 09; 

 Övriga ledamöter Majken Forsling tel 070-291 12 41; 

 Gudrun Hägg tel 070- 393 55 30

 Göran Johansson tel 070-582 41           

 Suppleant Ulla Johansson tel 073-073 30 42; och

  Inger Lovén tel 073-059 81 42