Styrelse för SPF Råneå 2023

Styrelse för SPF seniorerna Råneå

Informationen kunde inte hämtas.

 

 Raymond Engström tel 070-528 00 95

 Vice ordförande  samt kassör

 Birgit Wikström tel 070-549 53 09

 Sekreterare

 Inger Lovén tel 073-05 981 42

 Majken Forsling tel 070-291 12 41                                                                          
   
 
 Gudrun Hägg tel 070- 393 55 30

Göran Johansson  070-582 41 23

         

 Suppleanter

 Ulla Johansson tel 073-073 30 42 och

 Erland Nilsson tel 070-324 69 64