Kontakter

Postadress: ordförande Inga-Lill Sjölund
Tullgatan 10
97238 Luleå
Telefon: 070-2622501
E-post: ingalillsjolund@gmail.com

Informationen kunde inte hämtas.

Styrelsen

Ordförande Inga-Lill Sjölund, Tullgatan 10, 97238 Luleå

mobil::070-2622501, e-post: ingalillsjolund2@gmail.com

Viceordförande Torborg Eriksson, V. Villavägen 40,97251 Luleå

mobil: 070-6589274, e-post: torborg.eriksson@hotmail.com

Kassör: Mats Ek, Flottningsvägen 4, 97251 Luleå

mobil: 070-6010871, e-post mats.ek@hotmail.se

Sekreterare: Annika Widgren, Tunastigen 55, 97344 Luleå

mobil: 070-3326595, e-post: annikawidgren@gmail.com

Ledamot: Sven Reinholdt, Lulhällevägen 405, 97595 Luleå

mobil: 070-5238288, e-post: sven.reinholdt@gmail.com

Ledamot: Sonja-Kajsa Johansson, Vattentornsvägen 27, 97252 Luleå

mobil: 070-6323219, e-post: 21516johansson@telia.com

Ledamot: Birgitta Jakobsson, Furulundsvägen 5B 97253 Luleå

mobil: 070-5978623, e-post: bjakobsson1944@gmail.com

Valberedning: Styrelsen

Program-och medlemsansvarig: Styrelsen

Revisorer: Bengt Johansson, Norraviksvägen 82, 97451 Luleå

mobil: 070-5214361, e-post: bengt44joh@gmail.com

Karl-Henrik Eriksson, Stationsgatan 11, 97238 Luleå

mobil: 070-6118757, e-post: karl-henrik.eriksson@hotmail.se

Ersättare: Fred Nyström, Bergnäsvägen 12, 97253 Luleå

mobil: 070-6973446, e-post: nystrom.fred@outlook.com