Bilder från årsmötet 2021

Ett 40 tal medlemmar hade mött upp till årsmötet. Inger Karlman avgick som ordförande och Inga-Lill Sjölund valdes in istället. Börje Ekström och Göran Lindgren underhåll.