Teater och musik

Teaterombud och biljettinköp

Vårt teaterombud är Barbro Ahlfort 070- 6784888.  Biljetter kan förmedlas genom henne till ombudspris.
Biljetter kan också  köpas till pensionärspris hos Norrbottensteatern, mån-fre kl 12.00-17.00 eller på nätet norrbottensteatern.se samt på Kulturens hus tel 0920-455900.