Om föreningen

Äntligen är vi igång igen!

SPF Seniorerna Bergnäset är en av fyra  lokalavdelningar av
SPF Seniorerna i Luleå kommun. I oktober 2018 firade vi 25-årsjubileum.Vi har cirka 240 medlemmar  för närvarande men vill gärna välkomna fler till vår gemenskap. Är Du intresserad - ring eller maila mej.Uppgifterna finns längst ner på sidan.

En gång i månaden under perioden september - maj har vi månadsmöte i Bergnäsgården för trivsam samvaro, information och olika programinslag. Därutöver ordnar vi lunchcaféer och en del andra aktiviteter. Vi är lyckliga över att ha en rymlig och praktisk lokal, där också seniorgympagruppen och vår kör - Mandakören håller till.

Vår huvudsakliga uppgift på lokal nivå är att erbjuda en träffpunkt med god social samvaro och sprida information om aktuella äldrefrågor inom kommunala pensionärsrådet KPR. I KPR ingår representanter från kommunen och representanter från våra lokalavdelningar och från andra pensionärsorganisationer i kommunen.

Medlemavgiften är 260 kr per år. Förutom medlemsskapet inkluderar den vår utmärkta medlemstidning Senioren, som utkommer  med 10 nummer per år. Andra förmåner är rabatter hos vissa företag: IF, Skandia, My safety, Eon, telefonbolaget Hallon och Tallink/Silja Line. Mer om medlemsförmåner finner Du på www.spf.seniorerna.se under rubriken förmåner.

Våra aktiviteter presenteras för medlemmarna genom medlemsbrev, som skickas ut några gånger per år, och även på vår hemsida.

Som vi alla vet avråddes vi från möten med flertalet deltagare och alla planerade aktiviteter under vårsäsongen var inställda. Men nu - ÄNTLIGEN - kan vi träffas igen och höstens program är fastlagt och utskickat till våra medlemmar.   

Vi inledde säsongen med vårt uppskjutna årsmöte, som ägde rum  tisdag 7 september kl 13.00 i Bergnäsgården. Efter sedvanliga förhandlingar serverades smörgåstårta till kaffet och  underhållning. Då  informerades också om höstens aktiviteter. 

              .............................................................

 Valberedningens uppdrag och önskan är att det i den cirka 240 medlemmar stora kadern, ska finnas personer som skulle finna glädje i att hjälpa till i styrelse- eller funktionärsarbete i vår förening. Nu behövs fler personer som kan ställa upp i serveringsgruppen. 

Är Du intresserad - hör av Dej till någon av oss i valberedningen eller i styrelsen

KarlHenrik Eriksson  tel 070-6118757

Sonja Kajsa Johansson  tel 070-6323219

                ....................................................................

Bästa hälsningar från styrelsen genom

Inga-Lill Sjölund, ordförande 

ingalillsjolund2@gmail.com tel: 070-2622501

 


Välkommen till oss!