Om föreningen

Postadress:
ordförande Inga-Lill Sjölund
Tullgatan 10,
97238 Luleå
telefon 070-2622501
epost: ingalillsjolund@gmail.com

SPF Seniorerna Bergnäset är en av fyra  lokalavdelningar av
SPF Seniorerna i Luleå kommun. I oktober 2018 firade vi 25-årsjubileum.Vi har cirka 220 medlemmar  för närvarande, men vill gärna välkomna fler till vår gemenskap. Är Du intresserad - ring eller maila mej. Uppgifterna finns längst ner på sidan.

En gång i månaden under perioden september - maj har vi månadsmöte i Bergnäsgården för trivsam samvaro, information och olika programinslag. Därutöver ordnar vi lunchcaféer och en del andra aktiviteter. Vi är lyckliga över att ha en rymlig och praktisk lokal, där också seniorgympagruppen och vår kör - Mandakören håller till.

Vår huvudsakliga uppgift på lokal nivå är att erbjuda en träffpunkt med god social samvaro och sprida information om aktuella äldrefrågor inom kommunala pensionärsrådet KPR. I KPR ingår representanter från kommunen och representanter från våra lokalavdelningar och från andra pensionärsorganisationer i kommunen.

Medlemavgiften är 260 kr per år. Förutom medlemsskapet inkluderar den vår utmärkta medlemstidning Senioren, som utkommer  med 10 nummer per år. Andra förmåner är rabatter hos vissa företag: IF, Skandia, My safety, Eon, telefonbolaget Hallon och Tallink/Silja Line. Mer om medlemsförmåner finner Du på www.spf.seniorerna.se under rubriken förmåner.

Våra aktiviteter presenteras för medlemmarna genom medlemsbrev, som skickas ut några gånger per år, och även på vår hemsida.

              .............................................................

 Valberedningens uppdrag och önskan är att det i den 220 medlemmar stora kadern, ska finnas personer, som skulle finna glädje i att hjälpa till i styrelse- eller funktionärsarbete i vår förening. Nu behövs fler personer som kan ställa upp i serveringsgruppen. 

Är Du intresserad - hör av Dej till någon av oss  i styrelsen.

                ....................................................................

Kontakta mej gärna, om Du har några frågor!

Bästa hälsningar från styrelsen genom       

 Inga-Lill Sjölund,ordförande                                                                                              ingalillsjolund2@gmail.com tel: 070-2622501

 


Välkommen till oss!