Om föreningen

Föreningen bildades 1976. Då var namnet Svenska Folkpensionärernas
RiksFörbund. (SFRF) Ordförande var Herbert Wigenstam. 1986 ändrades
namnet till Sveriges PensionärsFörbund. (SPF) 2014 antogs nuvarande
namn: Sveriges Pensionärs Förbund Seniorerna. Sedan 2022 ingår även Arjeplogs kommun i föreningens upptagningsområde. 

Medlemsmöten hålls normalt andra tisdagen kl 1300 varje månad på 
Medborgarhuset i Arvidsjaur. Under Juni, Juli och Augusti har vi inga
medlemsmöten.

Styrelsemöten hålls normalt onsdagar kl 1000 i SV lokaler i Arvidsjaur.
Som regel 2-3 veckor före månadsmötet.

Vi samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) utgående från det avtal som Riksorganisationen har med SV, andra pensionärsföreningar och genomför olika studiecirklar.

Föreningens huvudsyfte är frågor som är specifika för äldre, pensionärers fackförening. 
SPF Seniorerna är representerade i Arvidsjaurs kommuns Tillgänglighetsråd och i Arjeplogs kommuns Pensionärsråd.

Föreningen är öppen för alla som är pensionärer.

VÄLKOMMEN som medlem!