Grillträff 2024. Inbjudan kommer med kallelse till månadsmöte maj.

Grillträffen är planerad till den 21 maj samma vecka som det är SPF Seniorernas Folkhälsovecka.