Seniorkvällar

Seniorkvällar sker i varierande omfattning, normalt i samverkan med andra pensionärsorganisationer.